משלוחים מהירים
מהיום להיום!

תקנון אתר פרלינה

כללי:

אתר המכירה של “פרלינה” (להלן “האתר”) הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית. האתר הינו בבעלות “פרלינה”.

כל המבצע ו/או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר, בכל דרך שהיא אם בטלפון ו/או בצורה אחרת, מצהיר ומתחייב

כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד.

תנאים והגבלות:

רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהנו מעל גיל 18 ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל.

פעולת רכישה אשר בוצעה על ידי מי שאינו רוכש כהגדרתו לעיל, לא תחייב את האתר.

עם כניסתך לאתר הנך מצהיר/ה שאת/ה מקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאים,

עליך להפסיק להשתמש באתר.

הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:

ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

המען בו יש לספק את השרות/המוצר נמצא במפת החלוקה של החברה(ראה אזורי חלוקה).

מדיניות הפרטיות:

הזמנות באתר יתקבלו בקנייה מעל 149 ₪ בלבד- לא כולל תוספות לזרים, ולא כולל דמי משלוח.

באחריות המזמין/הרוכש, ליצור קשר טלפוני עם ‘פרלינה’, ולוודא שהזמנתו נקלטה במערכת.

מחירי המוצרים והמשלוחים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים.

עלות המוצרים והמשלוחים, יכולים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של “פרלינה”.

הזמנות יוצאות במשלוחים בשעות הפעילות של “פרלינה”, אלא אם כן יצויין אחרת.

במקרה ופריט חסר במלאי, אותו פריט יוחלף בפריט דומה ככל האפשר לפריט שהוזמן בהזמנה המקורית ובאותו ערך.

האתר מכיל קישורים לאתרים שונים ברשת. החברה מספקת קישורים לנוחות בלבד,

ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם.

אין כפל מבצעים ו/או הנחות, אלא אם נכתב אחרת באתר.

תשלום:

מחירי המוצרים שבאתר כוללים מע”מ, אלא אם נאמר במפורש אחרת, ואינם כוללים דמי משלוח.

חיוב עבור זרים ומשלוחים, יבוצע בתום ביצוע פעולת הרכישה, באמצעות כרטיס אשראי בתוקף, אשר פרטיו הוקלדו בהצעה.

אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (כפוף לאישור חברת האשראי).

סך התמורה בו יחוייב הרוכש מופיע ב”עגלה” או ב”מסך פרטי העסקה-בתהליך הרכישה”.

סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”עגלת הקניות”, לרבות הוצאות משלוח.

תשלומים עבור משלוחים, מפורטים במדיניות משלוחים (כולל פרוט לגבי דמי משלוח חריגים).

לדוגמא: כאשר במסגרת הצעה אחת, מוזמנים מספר מוצרים לאותה כתובת, חישוב עלות המשלוח תשתנה בהתאם. 

אספקת המוצרים:

מדיניות משלוחים, מחירי המשלוחים, זמני המשלוח ואזורי החלוקה מפורטים בדפי “משלוחים” באתר.

האמור בדפים אלו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

ביטול הזמנה:

ביטול פעולות/הזמנות יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי “פרלינה”.

הודעה על ביטול הזמנה תימסר לחברה טלפונית ובמקביל בכתב בפקס’/ דוא”ל.

אם התקבלה הודעת ביטול לפני ששוגרו המוצרים על ידי החברה, הרוכש יחוייב בדמי טיפול בהזמנה בסך  35 ₪.

במידה והודעת הביטול הגיעה לאחר שהמשלוח יצא ליעדו, יחוייב המזמין בדמי טיפול 35 ₪ בתוספת עלות המשלוח ליעד המבוקש.

בביטול הזמנת מוצרים/ זרים מיוחדים/ זרי בד”צ/ זרים גדולים/ זרים או מארזים יחודיים הדורשים הכנה מיוחדת,

יחוייב המזמין ב-50%  ממחיר המוצר. 

ביטול מכירות מצד המוכר:

האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את הפעילות באתר ו/ או לבטל מכירה

(לפני או אחרי סגירתה), לרבות במקרים הבאים:
במידה והתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

במידה ואירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע מכירה מסוימת.

במידה ותחול טעות בתום לב/ במכוון בהדפסה, בתיאור המוצר/ השרות, בתנאי המכירה והמשלוח,

טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הפרטים האישיים של מגיש ההצעה/הרוכש.

במידה ואזל המלאי מהמוצר המוצע.

במידה ולא ניתן אישור מחברות האשראי.

במידה וההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של הרוכש.

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים, לדעת האתר את המשך המכירה.

בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון.

במידה והמוכר ביטל רכישה, אין הוא חייב לפצות את הרוכש, ובכל מקרה,

המוכר מתחייב לפעול בעניין, עפ”י תקנות של משרד התמ”ת.

אבטחת האתר ופרטי הרוכש:

בשנים האחרונות, חל גידול במקרים בהם נעשה שימוש בכרטיסי אשראי גנובים.

על מנת להגן על בתי העסק ועל חברות האשראי, הוקם מיזם משותף ע”י חברות האשראי הבינלאומיות

ליישום חובת התקן הבינלאומי- PCIDSS (payment card industry data security standard ),

שחל על כל המנפיקים, הסולקים, הסוחרים ונותני שירותי סליקה.

החל משנת 2011 חברות האשראי בישראל דורשות מכלל החברות המבצעות סליקה באינטרנט לעמוד בדרישות התקן,

ולאלה שלא יעמדו בדרישות PCI DSS, החל משנת 2012, תשלל מהם פעילות סליקת כרטיסי אשראי באינטרנט.

אתר זה מאובטח בטכנולוגיה המתקדמת ולפי התקן החדש PCIDSS,

ועומד בדרישות המחמירות של חברות כרטיסי האשראי.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית, ונגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

החברה אינה אחראית על טעויות הקלדה שמתבצעות על ידי גולשי האתר בעת הקלדת הפרטים במערכת.

במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישים של הרוכש), שמורה לחברה, הזכות לפסול את ההצעה.

החברה לא תישא באחריות כלשהי- במישרין ו/או בעקיפין- למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה אחרת, המונעת ביצוע פעולות באתר.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש יועברו למחשב עיבוד הנתונים של החברה.

פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה לגורמים חיצוניים, למעט חברות כרטיסי האשראי ולספקים(חנויות קדמיות)וזאת,

רק על מנת להשלים את פעולת הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי,

והנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה,

בכל מידע בדבר מבצעים ו/או חדשות של החברה, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

הגבלת אחריות ומדיניות החזרות:

הזרים מעוצבים על שיפודים ו/ או קיסמים, על כן יש לוודא שהוסרו לפני האכילה וכן יש להרחיקם מילדים.

כל הפרחים/ צמחים/ עלים/ אביזרי דקורציה שונים המוצגים באתר-הינם מלאכותיים ואינם ראויים למאכל.

החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. במידה והמוצר המתקבל אינו

טרי או שבור, זכאי הרוכש לפנות אל החברה (טלפון-03-9523575) ולהודיע על כך תוך 24 שעות מקבלת המוצר.

מדיניות החזרת מוצרים :

החברה זכאית לדרוש את המוצר בגינו התקבלה התלונה לידיה ובאחריות המתלונן להשיבו.

החזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום מיום תאריך רכישת המוצר.

ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

אם ההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בפקס או דואר אלקטרוני מהאתר המאשרת זאת.

במקרה שההחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר, יחולו ההוראות הבאות:

הלקוח ישיב את המוצר לאתר (על חשבונו) כאשר הוא סגור באריזתו המקורית, ולא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא.

העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח.

יגבו דמי ביטול בגובה 30% מסכום המוצר או בסך 150 ש״ח (לפי הנמוך מביניהם) 

לא יתאפשרו שינוי, ביטול או החזרה של מוצרי מזון ומשקאות, בשל אופי המוצרים, ובהתאם לסעיף 14ג (ד)(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

לא יתאפשרו שינוי, ביטול או החזרה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות מיוחדות, בהתאם לסעיף 14ג (ד)(4) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח, ייבדק על ידי האתר. אם לאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין,

הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו, בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים,

לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/ או היבואנים, ו/ או המשווקים המורשים

של המוצרים, עפ”י החוקים והתקנות להגנת הצרכן, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

התמונות באתר הן להמחשה בלבד, וייתכנו שינויים והבדלים בסוגי השוקולדים, הממתקים ו/ או הכלים, בהתאם למלאי הקיים.

יצוין כי לאור העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג מחשב ו/או מודפסות באמצעות המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים,

בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בעלות ושמירה על זכויות

השימוש באתר הינו למטרות אישיות בלבד ולמטרות המפורטות בתקנון זה.

כל הזכויות באתר כולל תמונות, כתבות, גרפיקה ועיצוב שמורות ל”פרלינה”, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמת בעלי האתר.

יודגש שלחברה הזכות הייחודית והבלעדית, לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו.

החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים, או לצמצמם , בכל עת שתרצה בכך.

כמו כן תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

מקום שיפוט:

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/ או גולש באתר לבין החברה, בשל פעילות אשר בוצעה באתר ו/ או מידע המופיע באתר,

תתברר על פי הדין הישראלי, וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית, ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב יפו, או

בית המשפט בראשון לציון.

שעות פעילות ושרות לקוחות:

הזמנות דרך האתר מתקבלות 24 שעות ביממה ובכל ימות השבוע.

הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה עד שעה 14:00 יטופלו באותו היום (אלא אם צויין מועד מסירה אחר).

הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה אחרי שעה 14:00 יטופלו ביום העסקים הבא.

ימי עסקים מוגדרים ימים א-ה.

ימי שישי וערבי חג הזמנות שתתקבלנה עד שעה 12:00, המשלוחים בימים אלו  יימסרו במהלך היום ,

עד כשעה לפני כניסת השבת/ חג (אלא אם צויין אחרת).

*ראשון לציון והסביבה הקרובה-הזמנות מתקבלות עד שעה 17:00, והן תמסרנה באותו היום- אלא אם צויין אחרת-

על פי שיקול דעתה של החברה.

שעות הפעילות שלנו:

יום א-ה  08:30-18:00

יום ו      08:30-13:00

לבירורים נוספים ניתן לפנות באמצעות:

טלפון  – 03-952575

פקס  –  03-9523594

דוא”ל – [email protected]

אנו ב”פרלינה” מעצבים כל זר ומארז, מהקטן ועד הגדול, במלוא תשומת הלב וההשקעה, ומשתדלים להענות לכל בקשה.

על מנת להבטיח את קנייתכם והנאתכם, אנו ממליצים לבצע את הזמנתכם מראש.

אנו מאחלים לכם קניה בטוחה ונעימה.

ט.ל.ח.